LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số
Hội thảo - Triển lãm VDF-2023: “Dữ liệu số - nền tảng phát triển tài chính số bền vững”

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính và …

Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số

Phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng số quốc gia đồng bộ, …

Những thách thức mới trong quản lý nền kinh tế thâm dụng dữ liệu và một số lưu ý cho Việt Nam

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, vượt qua sự phát …

Xây dựng nền móng cho Kho bạc số từ Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 9/7/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức vòng chung kết, thi …

Kho bạc Nhà nước: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới Kho bạc số

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã đặt ra …

Bộ Tài chính phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính ngày càng đi …

Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp Bộ, cấp tỉnh năm 2022 (DTI 2022)

Tại Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi …

Một số nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm …