LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số
Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số

(HG) - Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên …

Chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang từng bước đổi …

Những bước đi căn bản hình thành kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong trong Chiến lược …

Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ “về đích” Kho bạc số

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 …

Ngành Tài chính thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát …

Tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Năm 2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục tập trung …

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay …

9 sở, ngành, địa phương được xếp loại xuất sắc về mức độ chuyển đổi số

Ngày 13-2, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội …