LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số
Ngành Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, với quan điểm lấy sự hài lòng của người dân, doanh …

Kho bạc Nhà nước gia tăng các tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách

Kho bạc Nhà nước (KBNN) duy trì các hệ thống công nghệ thông tin …

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thành Kho bạc số

Để đảm bảo thực hiện cái cách hiện đại hoá, hoàn thành xây dựng …

Kho bạc Nhà nước Việt Nam với tiến trình cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số

Sau cơn bão đại dịch Covid-19, chuyển đổi số đã không còn là lựa …

Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số

(HG) - Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên …

Chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang từng bước đổi …

Những bước đi căn bản hình thành kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong trong Chiến lược …

Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ “về đích” Kho bạc số

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 …