LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Cơ cấu tổ chức

   BAN GIÁM ĐỐC

  

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc 

Giám đốc

- Điện thoại: 02933.878 930

 

- Email: phucnh@vst.gov.vn

 

   

2. Ông Nguyễn Ngọc Trí

Phó Giám đốc

- Điện thoại: 02933.870 181

 

- Email: trinn@vst.gov.vn

 

   
   

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KBNN HẬU GIANG

1. Văn phòng 

 

- Điện thoại: 02933.878 933

- Fax: 02933.878 934

- Trần Công Trạng

Chánh Văn phòng

- Phạm Hồ Phương Minh

Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Kiểm soát chi

- Điện thoại: 02933.876 302

- Võ Trường Thịnh

Trưởng phòng

- Phạm Hữu Tâm

Phó Trưởng phòng

3. Phòng Kế toán Nhà nước 

- Điện thoại: 02933.870 187

- Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng

- Nguyễn Lê Hoàng Hân           

Phó Trưởng phòng

- Dương Hồng Nghi

Phó Trưởng phòng

- Trương Thị Ngọc Như

Phó Trưởng phòng

4. Phòng Thanh tra-Kiểm tra

- Điện thoại: 02933.870 402

- Trần Nguyễn Lê Hoàng                     

Trưởng phòng

- Phan Văn  Luôn                      

Phó Trưởng phòng

5. Phòng Tài vụ-Quản trị

- Điện thoại: 02933.876 392

- Đặng Thùy Trang

Trưởng phòng

- Vũ Xuân Đại

Phó Trưởng phòng

- Lưu Thị Uyên Thi Phó Trưởng phòng