LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN các huyện, thị xã

1. Kho bạc Nhà nước Châu Thành

- Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, TT. Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

- Điện thoại: 02933.956 160  - Fax: 02933.956 160

* Giám đốc: Trương Văn Út         

- Điện thoại: 02933.956 158

* Phó Giám đốc: Phạm Chí Trung           

- Điện thoại: 02933.609 957

 

2. Kho bạc Nhà nước Châu Thành A

- Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1A, TT. Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

- Điện thoại: 02933. 848 489  - Fax: 02933.947 745

* Giám đốc: Lê Bá Thành Nhân              

- Điện thoại: 02933.848 437

* Phó Giám đốc: Võ Văn Hên   

- Điện thoại: 02933.947 746

 

3. Kho bạc Nhà nước Phụng Hiệp

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Mỹ Lợi, TT. Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

- Điện thoại: 02933.961 686  - Fax: 02933.961 696

* Giám đốc: Lại Hoàng Vĩnh Hiếu        

 - Điện thoại: 02933.961 696

* Phó Giám đốc: Lưu Hồ Thanh Bình     

- Điện thoại: 02933.961 676

 

4. Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy

            - Địa chỉ: Số 79, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy.

- Điện thoại: 02933.866 698  - Fax: 02933.866 724

* Giám đốc: Lê Hùng Phương                            

- Điện thoại: 02933.868 476

* Phó Giám đốc: Đỗ Trí Thức                            

- Điện thoại: 02933.963 898

 

5. Kho bạc Nhà nước Long Mỹ

- Địa chỉ: Số 35, đường 3/2, Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ.

- Điện thoại: 02933.511 839  - Fax: 02933.511 839

* Giám đốc: Nguyễn Tuấn Ngọc              

- Điện thoại: 02933.511 838

* Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Dân                  

- Điện thoại: 02933.511 837

 

6. Kho bạc Nhà nước Thị xã Long Mỹ

- Địa chỉ: Số 35, đường 3/2, Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ.

- Điện thoại: 02933.871 254  - Fax: 02933.871 254

* Giám đốc: Trần Hải Quân                     

- Điện thoại: 02933.872 484

* Phó Giám đốc: Phạm Thị Mỹ Hậu                  

- Điện thoại: 02933.511 768

 

7. Kho bạc Nhà nước Vị Thủy

- Địa chỉ: Số 36, Ngô Quốc Trị, TT. Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

- Điện thoại: 02933.572 199    - Fax: 02933.572 199

* Giám đốc: Trần Hoàng Giao                          

- Điện thoại: 02933.572 234

* Phó Giám đốc: Đặng Thị Thảo Triều   

- Điện thoại: 02933.571 838