LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai nhiệm vụ

24/04/2020 09:25:46 A+| A-| In bài viết

Thực hiện công văn số 2054/KBNN-VP ngày 22/4/2020 của Kho bạc Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc KBNN Hậu Giang. Văn phòng đề nghị các đơn vị cấp phòng, KBNN cấp huyện báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai công tác, bao gồm hoạt động nghiệp vụ, nội vụ và việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

Báo cáo gửi về Văn phòng trước 11 giờ, ngày 27/4/2020 (thứ hai) để tổng hợp trình lãnh đạo báo cáo Kho bạc Nhà nước.

(VP)