LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2021 (đến 31/01/2022) tại KBNN Hậu Giang

23/02/2022 08:37:31 A+| A-| In bài viết

KBNN Hậu Giang công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCBnăm 2021 (đến hết thời gian chỉnh lý 31/01/2022) tại KBNN Hậu Giang. Chi tiết file đính kèm.

File đính kèm