LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hội nghị tập huấn xử phạt vi phạm hành chính trong hệ thống KBNN

25/04/2023 14:01:10 A+| A-| In bài viết

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h, ngày 26/4/2023 (Thứ Tư).

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến KBNN Hậu Giang.

2. Thành phần dự:

- KBNN tỉnh: Đ/c Nguyễn Ngọc Trí, Phó Giám đốc; 01 lãnh đạo và 1/2 tổng số công chức các phòng: Thanh tra - Kiểm tra, Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi.

- KBNN cấp huyện: Đại diện lãnh đạo và 01 giao dịch viên thực hiện công tác xử phạt VPHC.

3. Nội dung Hội nghị: Tập huấn xử phạt vi phạm hành chính đính kèm theo công văn số 2225/KBNN-VP ngày 20/4/2023 của Kho bạc Nhà nước.