LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khẩn trương khai báo y tế cho tất cả các thành viên trong gia đình

16/04/2020 10:58:40 A+| A-| In bài viết

Ngày 30/3/2020, Giám đốc KBNN Hậu Giang đã ban hành công văn số 2127/KBHG-VP về việc chấp hành nghiêm chỉnh việc phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đề nghị công chức, người lao động khai báo tình trạng sức khỏe tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn/

Thực hiện công văn số 740/UBND-NCTH ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc khẩn trương khai báo y tế cho các thành viên còn lại trong gia đình. Văn phòng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai đến 100% công chức, người lao động phải thực hiện khai báo y tế cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng (Đ/c Trần Công Trạng) chậm nhất 16 giờ ngày 16/4/2020 để tổng hợp báo cáo Ban lãnh đạo.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

(VP)