LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020

30/05/2020 10:10:54 A+| A-| In bài viết
GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HỮU PHÚC
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
01/06/2020
Sáng Dự hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ban Tuyên giáo
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ ba
02/06/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 của UBND tỉnh UBND tỉnh
Thứ tư
03/06/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ năm
04/06/2020
Sáng Tiếp công dân tại cơ quan  
Chiều Tiếp công dân tại cơ quan  
Thứ sáu
05/06/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN QUỐC THỊNH
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
01/06/2020
Sáng Đi công tác tại KBNN  
Chiều Đi công tác tại KBNN  
Thứ ba
02/06/2020
Sáng Đi công tác tại KBNN  
Chiều Đi công tác tại KBNN  
Thứ tư
03/06/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án trụ sở cấp xã thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới Sở KH&ĐT
Thứ năm
04/06/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ sáu
05/06/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.