LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020

11/05/2020 07:15:39 A+| A-| In bài viết
GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HỮU PHÚC
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
11/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ ba
12/05/2020
Sáng Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiêm kỳ 2020-2025 Hội trường cơ quan
Chiều Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiêm kỳ 2020-2025 Hội trường cơ quan
Thứ tư
13/05/2020
Sáng Dự hội nghị bàn về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB. Phòng họp số 1 UBND tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ năm
14/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ sáu
15/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN QUỐC THỊNH
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
11/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ ba
12/05/2020
Sáng Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiêm kỳ 2020-2025 Hội trường cơ quan
Chiều Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiêm kỳ 2020-2025 Hội trường cơ quan
Thứ tư
13/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ năm
14/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ sáu
15/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.