LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020

15/05/2020 09:27:01 A+| A-| In bài viết
GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HỮU PHÚC
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
18/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ ba
19/05/2020
Sáng Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số CCHC năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức dối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 Phòng họp số 3 UBND tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ tư
20/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ năm
21/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ sáu
22/05/2020
Sáng Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng Hội trường Tỉnh ủy 
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN QUỐC THỊNH
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
18/05/2020
Sáng Dự họp làm rõ nội dung phản ánh của công dân Công an tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ ba
19/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ tư
20/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ năm
21/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ sáu
22/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.