LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020

25/05/2020 08:38:02 A+| A-| In bài viết
GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HỮU PHÚC
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
25/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ ba
26/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ tư
27/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ năm
28/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ sáu
29/05/2020
Sáng 8 giờ dự Hội nghị (trực tuyến) tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 ngành Tài chính Phòng họp trực tuyến cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN QUỐC THỊNH
Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
25/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ ba
26/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ tư
27/05/2020
Sáng 8 giờ dự Hội nghị (trực tuyến) Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Hội trường Tỉnh ủy
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ năm
28/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều Làm việc tại cơ quan.  
Thứ sáu
29/05/2020
Sáng Làm việc tại cơ quan.  
Chiều 14 giờ dự Hội nghị công tác cải cách hành chính năm 2019 Sở Nội vụ