LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phát động tham gia cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

22/04/2020 13:36:41 A+| A-| In bài viết

Đề nghị các Chi bộ căn cứ Kế hoạch và thể lệ cuộc thi của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai và phát động đến tất cả đảng viên, công chức tại đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng VCNET; đồng thời báo cáo kết quả việc triển khai và tham gia cuộc thi về Đảng ủy (thông qua Văn phòng) trong Phiếu thông tin tháng.

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi (đính kèm).

(Đảng ủy)

File đính kèm