LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

06/04/2020 16:59:16 A+| A-| In bài viết

Thực hiện công văn số 1736/KBNN-VP ngày 01/4/2020 của Kho bạc Nhà nước về việc phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

1. Mức quyên góp ủng hộ: Mỗi cá nhân ủng hộ bằng tiền, mức tối thiểu là 01 ngày lương cơ bản, không hạn chế mức tối đa.

2. Hình thức chuyển tiền ủng hộ: Chuyển khoản về KBNN trước ngày 08/4/2020.

(TVQT)