LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

TB dự Hội thảo chuyên đề công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

18/12/2020 17:01:33 A+| A-| In bài viết

1. Nội dung: Hội thảo chuyên đề công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN.

2.Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h30, ngày 22/12/2020 (Thứ Ba).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến KBNN Hậu Giang.

4. Thành phần:

+ Ban lãnh đạo KBNN Hậu Giang; lãnh đạo và toàn thể công chức các phòng: Kế toán nhà nước, Kiểm soát chi; lãnh đạo phòng Thanh tra - Kiểm tra.

+ Đại diện lãnh đạo KBNN cấp huyện.

5. Tổ chức thực hiện:

- Công chức dự tập huấn chủ động nghiên cứu trước tài liệu, có mặt tại hội trường để ổn định chỗ ngồi trước 15 phút thời gian bắt đầu diễn ra hội nghị; điều chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng, không nghe điện thoại trong phòng họp.

- Phòng Tài vụ - Quản trị: Phối hợp rà soát, kiểm tra hệ thống trực tuyến, công tác hậu cần phục vụ hội nghị.