LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

TB Họp Ban lãnh đạo với các phòng và tổ chức đoàn thể Tháng 5 năm 2021

26/05/2021 09:23:05 A+| A-| In bài viết

+ Thành phần:

- Ban Giám đốc KBNN Hậu Giang;

- Lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên KBNN Hậu Giang.

+ Thời gian: Lúc 14 giờ, ngày 26/5/2021 (Thứ Tư).

+ Địa điểm: Phòng họp trực tuyến KBNN Hậu Giang.

+ Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang.

+ Nội dung:

- Các đơn vị, đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 5/2021; việc triển khai các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời dự thảo chương trình công tác tháng 6/2021;

- Triển khai văn bản pháp luật;

- Ý kiến đóng góp, bổ sung của đại biểu dự họp;

- Ý kiến chỉ đạo và kết luận của Ban Giám đốc.