LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

TB họp giao ban trực tuyến Quý III năm 2021 của hệ thống KBNN

30/09/2021 15:49:15 A+| A-| In bài viết

1. Nội dung:

1.1. Họp giao ban hệ thống Quý III/2021:

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 01/10/2021 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến KBNN Hậu Giang.

- Thành phần: Ban lãnh đạo, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ KBNN tỉnh.

1.2. Hội nghị triển khai công tác cán bộ của hệ thống KBNN:

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14h30 ngày 01/10/2021 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến KBNN Hậu Giang.

- Thành phần: Giám đốc KBNN Hậu Giang.

2. Chương trình Hội nghị (đính kèm).

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Tài vụ - Quản trị chuẩn bị phòng họp, phối hợp chặt chẽ với Công ty Viettel để kiểm tra chạy thử hệ thống họp trực tuyến.

- Công chức tham dự cuộc họp nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; có mặt tại hội trường để ổn định chỗ ngồi trước 15 phút thời gian bắt đầu diễn ra hội nghị; điều chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng, không nghe điện thoại trong phòng họp; chủ động khai thác tài liệu trên Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước.