LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

TB về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID

26/05/2021 09:23:59 A+| A-| In bài viết

VssID là ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh, liên kết tài khoản giao dịch điện tử của người dùng với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Qua đó, người dùng sẽ nhận được thông tin thông báo khi thẻ BHYT sắp hết hạn, đến kỳ đóng tiền tham gia bảo hiểm tự nguyện, các chính sách bảo hiểm mới…

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng thông báo đến lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, KBNN huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến đến công chức, người lao động về tiện ích và yêu cầu toàn thể công chức, người lao động cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại cá nhân. Phấn đấu đến hết tháng 6/2021 có 100% công chức, người lao động các phòng nghiệp vụ và KBNN trực thuộc hoàn thành việc cài đặt ứng dụng; đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng để tổng hợp. Mọi chi tiết hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Thông báo./.