LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo họp Ban giám đốc với các phòng nghiệp vụ và tổ chức đoàn thể - Tháng 5/2020

26/05/2020 09:29:54 A+| A-| In bài viết

+ Thành phần:

- Ban Giám đốc KBNN Hậu Giang;

- Lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên KBNN Hậu Giang.

+ Thời gian: Lúc 14 giờ, thứ tư, ngày 27/5/2020.

+ Địa điểm: Phòng họp lớn (lầu 4).

+ Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang.

+ Nội dung:

- Các đơn vị cấp phòng, đoàn thể đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác tháng 5/2020, các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo; đồng thời dự thảo chương trình công tác quý III và tháng 6/2020;

- Triển khai văn bản pháp luật;

- Ý kiến đóng góp, bổ sung của đại biểu dự họp;

- Ý kiến chỉ đạo và kết luận của Ban Giám đốc.