LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo họp giao ban trực tuyến đánh giá công tác năm 4 tháng đầu năm 2020 của hệ thống KBNN

06/05/2020 10:32:39 A+| A-| In bài viết

Căn cứ công văn số 2286/KBNN-VP của  Kho bạc Nhà nước (KBNN), VP KBNN Hậu Giang thông báo về việc tổ chức giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch tháng 5, tháng 6 năm 2020 của hệ thống KBNN, như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h30 đến 11h30 ngày 7/5/2020 (Thứ Năm). Các đại biểu tham dự thuộc hệ thống KBNN có mặt tại Hội trường các điểm cầu trước 8h15.

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến.

3. Thành phần tham dự:

+ Ban lãnh đạo;

+ Trưởng phòng và tương đương.

Công chức tham dự cuộc họp giao ban thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

(VP)