LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo lịch của Bí thư Đảng ủy tiếp, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công chức và người dân

25/11/2022 08:56:47 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Quy chế số 02-QC/ĐU, ngày 11/10/2022 của Đảng ủy KBNN Hậu Giang về Bí thư Đảng ủy tiếp, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công chức và người dân. Nay Đảng ủy KBNN Hậu Giang thông báo lịch tiếp, đối thoại cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp đảng viên, công chức, người dân: Bí thư Đảng ủy tiếp đảng viên, công chức, người dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.

+ Sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm: Trụ sở cơ quan (phòng Tiếp công dân), số 69A, đường 3/2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Ngoài lịch tiếp định kỳ nêu trên, 06 tháng, năm, hoặc đột xuất Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm việc với Chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo các phòng, lãnh đạo công đoàn để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những tâm tư, nguyện vọng của đơn vị.

Đảng ủy KBNN Hậu Giang thông báo để đảng viên, công chức, người lao động, các Chi bộ, các phòng, Công đoàn biết, thực hiện.

ĐẢNG ỦY KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẬU GIANG