LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý

31/05/2021 08:18:05 A+| A-| In bài viết

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang có nhu cầu dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản thanh lý như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản:

- Tên đơn vị: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

- Địa chỉ: số 69A, đường 3 tháng 2, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Thông tin về tài sản:

STT

Tên tài sản

Nhãn hiệu

Biển kiểm soát

Số chỗ ngồi

Nước sản xuất

Năm sử dụng

Nguyên giá (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

1

Xe ôtô

Isuzu Trooper

95A-003.07

7 chỗ

Việt Nam

2003

580.931.712

0

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản thanh lý.

4. Thời gian, địa điểm nhận báo giá thẩm định giá

- Thời gian: Từ ngày 31/5/2021 đến 17 giờ ngày 02/6/2021.

- Địa điểm nhận báo giá: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (qua Phòng Tài vụ - Quản trị), số 69A, đường 3 tháng 2, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3876392, fax: 0293.3878934.

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thông báo để các tổ chức thẩm định giá được biết và báo giá./.

File đính kèm