LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo tạm dừng sử dụng hệ thống DVC phân hệ phục vụ đơn vị SDNS từ ngày 11/11 đến ngày 14/11/2021

08/11/2021 08:05:11 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Công văn số 5762/KBNN-CNTT ngày 05/11/2021 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc tạm ngừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông ứng dụng. KBNN sẽ thực hiện chuyển đổi Hệ thống DVCTT (Phân hệ phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách) sang hệ thống máy chủ mới và triển khai quy trình Liên thông ứng dụng giữa DVCTT với TABMIS và Thanh toán song phương điện tử. Thời gian thực hiện trong 3 ngày (12,13,14/11/2021).

KBNN Hậu Giang đề nghị đơn vị giao dịch nhập, duyệt hồ sơ, chứng từ và nhấn nút gửi sang KBNN nơi đơn vị giao dịch trước 17 giờ ngày 11/11/2021 (thứ Năm) trước khi KBNN tạm ngừng hệ thống trong thời gian 3 ngày nêu trên.

Sau khi KBNN thực hiện chuyển đổi hệ thống và triển khai Quy trình liên thông, toàn bộ các hồ sơ, chứng từ dở dang của đơn vị (chưa gửi sang KBNN) được lập trước 17 giờ ngày 11/11/2021 sẽ không xử lý tiếp được.

 KBNN Hậu Giang trân trọng thông báo.