LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo thanh lý tài sản

12/11/2021 09:22:28 A+| A-| In bài viết

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thông báo bán tài sản thanh lý máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ hỏng hết thời gian sử dụng và không sử dụng được (đính kèm Thông báo số 778/TB-KBHG ngày 11/11/2021 của KBNN Hậu Giang)

File đính kèm