LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN

23/08/2022 16:52:36 A+| A-| In bài viết

Để có cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị, tổ chức và cá nhân, Kho bạc Nhà nước tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước tại Ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước từ ngày 20/9/2022 đến ngày 20/11/2022. Việc khảo sát không có sự tham gia của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện; ý kiến đánh giá của đơn vị được bảo mật thông tin, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị.

Kho bạc Nhà nước rất mong muốn nhận được sự quan tâm tham gia đánh giá của các đơn vị, tổ chức và cá nhân để giúp Kho bạc Nhà nước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị, tổ chức và cá nhân!

KHO BẠC NHÀ NƯỚC