LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021

03/11/2021 14:23:46 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Công văn số 3845/KBNN-TCCB ngày 01/11/2021 của Kho bạc Nhà nước về việc tuyển dụng công chức năm 2021. KBNN Hậu Giang thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo Thông báo (đính kèm).

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Chuyên viên nghiệp vụ: 03 chỉ tiêu.

- Kế toán viên: 05 chỉ tiêu.

- Chuyên viên công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu.

2. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng KBNN Hậu Giang (địa chỉ: 69A đường 3/2, Phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; số điện thoại: 0293 3878933).

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

Toàn bộ nội dung về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN năm 2021 được niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan KBNN tỉnh và KBNN cấp huyện.

KBNN Hậu Giang trân trọng thông báo./.

File đính kèm