LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo về việc giao dịch các ngày cuối năm 2020

23/12/2020 15:27:02 A+| A-| In bài viết

Thực hiện công văn số 7171/KBNN-KTNN ngày 17/12/2020 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên TABMIS.

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thông báo thực hiện giao dịch vào các ngày cuối năm 2020 như sau:

          - Các ngày 26, 27 tháng 12 năm 2020 (nhằm thứ bảy và chủ nhật) thực hiện giao dịch bình thường trong giờ hành chính.

          - Tiếp tục giao dịch từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong giờ hành chính.

          - Ngày 01/01/2021 xử lý công việc nội bộ.

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân có quan hệ với ngân sách nhà nước biết để phối hợp công tác./.