LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thanh lý

24/03/2022 08:44:03 A+| A-| In bài viết

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thông báo việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản:

- Tên đơn vị: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

- Địa chỉ: số 69A, đường 3 tháng 2, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Thông tin về tài sản:

STT

Chủng loại

Số lượng

Ngày tháng năm sử dụng

 Tình trạng

Giá trị theo sổ sách kế toán (VNĐ)

Đơn vị sử dụng

 Nguyên giá

 Giá trị còn lại 

1

Máy phát điện BRUNO GX35JD

1

2007

 Hỏng, không sử dụng

226.532.500

0

KBNN Châu Thành A

2

Máy phát điện YMG30SL

1

2006

 Hỏng, không sử dụng

241.435.000

0

KBNN thị xã Long Mỹ

3

Máy phát điện BRUNO G17OJD

1

2004

 Hỏng, không sử dụng

360.150.000

0

KBNN Vị Thủy

 

Tổng cộng

3

   

828.117.500

0

 

 

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán tài sản thanh lý.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín, ....

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định);

- Danh sách các Doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2022.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 24/3/2022 đến 17 giờ ngày 28/3/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang (qua Phòng Tài vụ - Quản trị), số 69A, đường 3 tháng 2, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3876392, fax: 0293.3878934.

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thông báo để các tổ chức thẩm định giá được biết./.