LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính năm 2018

16/04/2020 08:04:57 A+| A-| In bài viết

Thông báo số 05/TB-HĐT ngày 14/4/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên CVC năm 2018 - Bộ Tài chính (đính kèm)

File đính kèm