LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo việc triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ

13/03/2020 09:26:42 A+| A-| In bài viết

Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2020.

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ đầu tư thực hiện các nội dung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

(Nghị định được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, mục Văn bản quy phạm pháp luật).

(KSC)