LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo việc triển khai Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ

26/03/2020 13:55:36 A+| A-| In bài viết

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai Nghị định số 26/2020/NĐ-CP đến toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo không để lộ, mất bí mật nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước KBNN Hậu Giang (thông qua Văn phòng) để phối hợp, thống nhất thực hiện.

(Nghị định được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, mục Văn bản quy phạm pháp luật).

BCĐ