LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo việc triển khai Thông tư 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an

13/04/2020 09:37:18 A+| A-| In bài viết

Ngày 10/3/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ Bí mật nhà nước Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BCA đến toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước KBNN Hậu Giang (thông qua Văn phòng) để phối hợp, thống nhất thực hiện.

(Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, mục Văn bản quy phạm pháp luật).

BCĐ