LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Triển khai Chỉ thị số 680/CT-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

27/04/2020 08:15:44 A+| A-| In bài viết

Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Hậu Giang triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 680/CT-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang "về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới" đến công chức, người lao động tại đơn vị.

Nội dung Chỉ thị đính kèm.

File đính kèm