LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Triển khai Công văn số 759/UBND-NCTH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

17/04/2020 16:46:24 A+| A-| In bài viết

Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Hậu Giang triển khai, quán triệt nội dung Công văn số 759/UBND-NCTH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến công chức, người lao động tại đơn vị.

Nội dung Công văn đính kèm.

File đính kèm