LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Triển khai Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

17/04/2020 13:18:14 A+| A-| In bài viết

Đề nghị các đơn vị triển khai Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 đến công chức, NLĐ tại đơn vị.

Nội dung Thông báo đính kèm

File đính kèm