LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Triển khai Thông tư 19/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

28/04/2020 07:42:58 A+| A-| In bài viết

Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

Đề nghị các phòng nghiệp vụ, KBNN trực thuộc triển khai Thông tư đến công chức đơn vị và các ĐVSDNS trên địa bàn.

Thông tư được đăng tải tại:

- Cổng thông tin điện tử KBNN Hậu Giang (mục Văn bản quy phạm pháp luật).

- Chương trình Quản lý văn bản nội bộ (văn thư) KBNN Hậu Giang.

(VP)