LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Triển khai Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

22/04/2020 17:17:27 A+| A-| In bài viết

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2020; thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang triển khai Thông tư số 29/2020/TT-BTC đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị.

(Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, mục Văn bản quy phạm pháp luật).