LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tin Hoạt Động
Đại hội Công đoàn cơ sở KBNN Ngã Bảy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 28/2, Công đoàn cơ sở KBNN Ngã Bảy tổ chức Đại hội Công …

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Châu Thành

Chiều ngày 28/02/2023, KBNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định …

Đại hội Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Long Mỹ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Liên …

Đại hội Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-LĐLĐ ngày 30 tháng 3 năm 2022 của LĐLĐ …

KBNN Hậu Giang triển khai Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 27/02/2023, KBNN Hậu Giang ban bành công văn số 98/KBHG-VP về việc ký …

Đại hội Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/LĐLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ban …

Đại hội Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Vị Thủy, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 16/02/2023, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Vị Thủy tổ …

Đại hội Công đoàn cơ sở KBNN Châu Thành A lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 17/02/2023, được sự thống nhất của Ban Thường uụ Liên đoàn Lao động …