LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tin Tài Chính - Ngân Sách
Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách Trung ương

Trên cơ sở các nguồn huy động vốn trong và ngoài nước, Bộ Tài …

Bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2023

Ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ …

Rút ngắn thời gian kiểm soát chi vốn đầu tư phát triển

Kết thúc năm 2022, công tác thu ngân sách nhà nước đã vượt dự …

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023

Ngày 12/1/2023, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết số …

10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước tăng 16,2% cùng kỳ năm 2021

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà …

Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân cho tăng trưởng kinh tế

Nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã chỉ ra rằng, tăng trưởng …

Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025 phù hợp Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực

Chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn …

Phấn đấu tiếp tục giảm mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tại phiên họp của Quốc hội chiều ngày 20/10/2022, thừa ủy quyền của Thủ …

Chiến lược tài chính đến năm 2030: Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững

Nhằm xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại …