LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tin Tài Chính - Ngân Sách
Ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 là 2.713.787 …

Chấn chỉnh tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước

Trên cơ sở tham mưu của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Lê Minh …

5 tháng, Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán trên 147,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 5 tháng đầu năm, vốn đầu …

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính …

4 tháng, giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), 4 tháng đầu năm, hệ …

3 tháng, giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt gần 13% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước (KBNN) luôn thực hiện kiểm soát thanh toán các dự …

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, minh bạch

Trong những tháng đầu năm 2024, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực …

Hướng dẫn mới về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 17/2024/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, …

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách năm 2023 đạt hơn 96% kế hoạch

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết …

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ nhà nước hiệu quả

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tập trung điều hành ngân quỹ …