LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tin Tài Chính - Ngân Sách
Hỗ trợ kịp thời những người gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 26/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực …

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Để thực hiện mục tiêu tăng tốc đầu tư công, quan điểm chỉ đạo …

Quản lý công khai, minh bạch Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

"Quỹ vắc xin có tài khoản, bộ máy quản lý hoạt động kiêm nhiệm …

Từ 01/7/2021: Giảm 30 loại phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí và chủ trương nêu trên, …

Hoàn thiện quy định pháp luật, đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách nhà nước

Việc sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quốc gia, với phạm …

Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng …

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương

Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng Đề án đổi mới cơ chế …

Trích dự phòng ngân sách trung ương hơn 2 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Theo Bộ Tài chính, dự phòng ngân sách trung ương đã trích bổ sung …

Giải ngân vốn đầu tư công "ì ạch"

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng …

Ngành Tài chính sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 8/4/2021, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc - Ủy …