LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hậu Giang xây dựng 9 chính sách đột phá

05/06/2021 09:13 A+| A-| In bài viết

Ngày 4/6, tại cuộc họp về định hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết đã tổng hợp được 9 chính sách, nhiệm vụ đột phá phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các chính sách gồm: ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; hỗ trợ đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khuyến khích đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội; thu hồi đất vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện nhà ở, thương mại, dịch vụ; hỗ trợ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng gồm đất đai và các tài sản, vật kiến trúc trên đất; hỗ trợ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng gồm các chi phí liên quan đến chính sách khi thu hồi đất như ổn định cuộc sống và sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề, tái định cư, thuê nhà…; hỗ trợ đầu tư thành lập và hoạt động trường mầm non, mẫu giáo tư thục; trường phổ thông tư thục; hỗ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở, bệnh viện điều trị lĩnh vực chuyên sâu; khuyến khích nuôi trồng dược liệu và chế biến dược liệu tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Phong Minh - Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều ưu đãi. Trong đó có hỗ trợ về các kinh phí chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ kinh phí vận động thu hút đầu tư. Cụ thể, sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 80% chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lập dự án đầu tư, theo định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành theo từng thời điểm nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án. Đối với dự án không lập quy hoạch chi tiết xây dựng thì mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt cột A theo tiêu chuẩn hiện hành nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay vốn để đầu tư tài sản cố định từ các ngân hàng thương mại trong nước hoặc Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh trong thời gian 3 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Ông Phan Vĩnh Lộc - Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang thông tin về chính sách khuyến khích đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hỗ trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội, tối đa không quá 6 tỷ đồng/dự án. Các tổ chức, cá nhân được xem xét hỗ trợ sau khi được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội.

Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

Tỉnh Hậu Giang đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá, 18 chỉ tiêu phấn đấu và 8 nhóm giải pháp để định hướng, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người là 77 - 80 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn (5 năm) theo giá thực tế từ 99.000 - 100.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 1% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 70% trở lên; số xã nông thôn mới đạt trên 80% tổng số xã…

Theo: Hồng La (TTXVN)