LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước tăng 16,2% cùng kỳ năm 2021

01/11/2022 08:04 A+| A-| In bài viết

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán, tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2021.

06 khoản thu nội địa vượt dự toán

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 10 tháng năm 2022, thu nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2021. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa đạt 96,3% dự toán, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Đến hết tháng 10/2022, có 06 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân (đạt 118,1%); các loại phí, lệ phí (đạt 104,2%); các khoản thu về nhà, đất (đạt 126,7%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 131,5%); thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 128,6%) và thu khác ngân sách (đạt 126,1%). Có 02 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 65,3% dự toán, bằng 80,7% so cùng kỳ) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 77,5% dự toán).

Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 03 khu vực kinh tế (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 91,8% dự toán, tăng 2,5% so cùng kỳ. Xét theo sắc thuế, số thu thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 100,7% dự toán, tăng 27,4% so cùng kỳ, chủ yếu tăng thu từ hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô trong những tháng đầu năm khi thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/12/2021 đến 31/05/2022); thuế tài nguyên ước đạt 103,5% dự toán, tăng 18,5%, chủ yếu tăng thu từ các nhà máy thủy điện; thu khí thiên nhiên ước đạt 167,3% dự toán, tăng 24,5%, chủ yếu do giá khí tăng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, số thu từ 2 sắc thuế chính, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ở 3 khu vực kinh tế mặc dù vẫn đảm bảo tiến thu độ dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ, song đang có xu hướng giảm trong những tháng gần đây là thuế giá trị gia tăng ước đạt 85,3% dự toán, tăng 11,7% và thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 91,4% dự toán, giảm 14,3% so cùng kỳ năm 2021.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 62/63 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng tiến độ đạt trên 85% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được cơ quan thuế triển khai hiệu quả. Tính đến hết ngày 15/10/2022, cơ quan thuế đã thực hiện gần 53 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 546,3 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; qua đó kiến nghị xử lý tài chính 48,35 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 11,56 nghìn tỷ đồng (đã nộp vào ngân sách khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng), giảm khấu trừ và giảm lỗ 36,8 nghìn tỷ đồng; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế ước đến hết 10 tháng là 27,94 nghìn tỷ đồng; xử lý khoanh nợ tiền, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 16/11/2019 của Quốc hội là 2,41 nghìn tỷ đồng, lũy kế số đã xử lý theo Nghị quyết từ ngày 01/7/2020 đến hết tháng 10/2022 gần 34,9 nghìn tỷ đồng.

Thu cân đối từ xuất nhập khẩu tăng 21,9% cùng kỳ năm 2021

Cũng theo Bộ Tài chính, thu từ dầu thô 10 tháng năm 2022 ước đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ năm 2021. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 118,6% dự toán, tăng 21,9% so cùng kỳ năm 2021, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 362 nghìn tỷ đồng, bằng 102,8% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 125,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán.

Lũy kế đến ngày 15/10/2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá đạt khoảng 585,4 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng 16,7% so cùng kỳ, riêng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh như: dầu thô (tăng 53,7%), xăng dầu (tăng 2,2%), sắt thép (tăng 7,4%), điện thoại và linh kiện (tăng 63%); máy vi tính và sản phẩm điện tử (tăng 15,7%); sản phẩm hóa chất (tăng 9,4%)...

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan đã tăng cường công tác quản lý thu, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Tính đến ngày 15/10/2022, đã thực hiện hơn 2,5 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý thu vào ngân sách nhà nước gần 272 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 13,7 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa khoảng 4,8 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào ngân sách nhà nước khoảng 364 tỷ đồng.

Theo: Trần Huyền/Tạp chí Tài chính