LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

9 sở, ngành, địa phương được xếp loại xuất sắc về mức độ chuyển đổi số

14/02/2023 15:43 A+| A-| In bài viết

Ngày 13-2, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đã họp Hội đồng để thông qua Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được đánh giá như sau: khối ngành dọc, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và tương đương đánh giá theo thang điểm 245 điểm, với 5 chỉ số chính (nhận thức số, thể chế số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số) và 24 chỉ số thành phần; đối với các huyện, thị xã, thành phố đánh giá với thang điểm 360 điểm, với tổng số chỉ số chấm điểm là 7 chỉ số chính (nhận thức số, thể chế số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số) và 33 chỉ số thành phần.

Bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được xây dựng dựa trên Quyết định số 922 năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phê duyệt Đề án “xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia”.

Huyện Châu Thành A hiện có số Chợ 4.0 dẫn đầu tỉnh. Ảnh CTV

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông làm báo cáo tổng thể, toàn diện về đánh giá, xếp loại chuyển đổi số năm 2022. Thêm phần nhận xét, đánh giá chung ở từng chỉ tiêu để từng đơn vị, địa phương có thể nắm rõ. Thống nhất khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị đứng đầu ở từng khối thi đua để động viên, khích lệ các đơn vị. Tỉnh có thể chủ động xây dựng các tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 dựa trên thực tế của địa phương. Đề nghị trong quý I này, phải ban hành bộ tiêu chí chuyển đổi số năm 2023. Qua ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, các tiêu chí đánh giá, xếp loại chuyển đổi số nên uyển chuyển, điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế…

Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022, dự kiến kết quả đánh giá, xếp hạng các sở, ban, ngành tỉnh (tổng số 19 đơn vị) có 4 đơn vị xếp loại xuất sắc (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ); 9 đơn vị xếp loại tốt; 3 đơn vị xếp loại khá; 3 đơn vị xếp loại trung bình. Đối với khối ngành dọc cấp tỉnh (5 đơn vị) trong đó, có 4 đơn vị xếp loại xuất sắc (Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước), 1 đơn vị xếp loại tốt. Xếp hạng UBND các huyện, thị xã, thành phố (8 đơn vị) cụ thể, xếp loại xuất sắc có 1 đơn vị (huyện Châu Thành A), xếp loại tốt 3 đơn vị, xếp loại khá 3 đơn vị và xếp loại trung bình 1 đơn vị.

Theo: MỸ XUYÊN/Báo Hậu Giang