LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại KBNN Hậu Giang

08/09/2020 14:22 A+| A-| In bài viết

Ngày 07/9/2020, Đoàn Kiểm tra của Cục Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Tài chính đã đến KBNN Hậu Giang để công bố quyết định kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

Quyết định số 118/QĐ-BTC ngày 30/01/2020 của Bộ Tài chính ban hành kiểm tra các nội dung: Công tác quản lý tài chính, kế toán; quản lý các dự án đầu tư xây dựng; công tác quản lý, sử dụng tài sản; công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ; việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán… Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc 05 ngày tại KBNN tỉnh.

Tại buổi công bố, Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang đề nghị Phòng Tài vụ - Quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để cung cấp tài liệu, trực tiếp trao đổi, làm rõ các nội dung cần kiểm tra; kiến nghị đoàn kiểm tra thông qua việc kiểm tra kịp thời hướng dẫn, chỉ ra những hạn chế để đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành tốt hơn trong thời gian tới.

Hồng Nghi