LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa rủi ro phát sinh trong hoạt động Kho bạc Nhà nước

15/09/2023 09:45 A+| A-| In bài viết

Qua hệ thống giám sát bằng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu tài chính - ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện một số rủi ro phát sinh trong công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán NSNN.

Để cảnh báo, phòng ngừa rủi ro, KBNN đã ban hành Công văn số 5105/KBNN-TTKT ngày 08/9/2023, theo đó KBNN sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro phát sinh trong hoạt động KBNN:

1. Thông tin đầy đủ rủi ro trong công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán NSNN để KBNN các cấp được biết, triển khai hiệu quả các biện pháp theo chỉ đạo của KBNN.

2. Có văn bản gửi đến thủ trưởng các đơn vị sử dụng NSNN để tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ các chứng từ, hóa đơn thanh toán của đơn vị trước khi lập và gửi hồ sơ thanh toán qua KBNN..., không để phát sinh việc lập, gửi hồ sơ thanh toán trùng chứng từ, hóa đơn.

3. Đẩy nhanh việc nâng cấp, liên thông các chương trình, hệ thống công nghệ thông tin: DVCTT, ĐTKB-GD, TABMIS, TTĐT-NH…; hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa rủi ro.

4. Định kỳ hàng tháng, KBNN tiếp tục tăng cường giám sát từ xa và gửi dữ liệu giám sát từ xa hoạt động KBNN tới KBNN các tỉnh, thành phố để rà soát, xác định nguyên nhân, báo cáo kết quả.

Với chỉ đạo quyết liệt của KBNN và sự vào cuộc của cả hệ thống, rủi ro phát sinh trong công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán NSNN sẽ được kiểm soát và ngăn chặn từ sớm, từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính – ngân sách và nâng cao chất lượng hoạt động KBNN các cấp./.

Nguồn: Portal KBNN