LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2021 tại KBNN Hậu Giang

15/12/2021 17:46 A+| A-| In bài viết

Năm 2021, hệ thống KBNN Hậu Giang thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo Quyết định số 2188/QĐ-BTC ngày 23/11/2021 của Bộ Tài chính và công văn số 6196/KBNN-TCCB ngày 26/11/2021 của Kho bạc Nhà nước.

Để việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được kịp thời và đúng quy định, ngày 29/11/2021, KBNN Hậu Giang đã ban hành công văn số 842/KBHG-VP để hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện; đồng thời phân công thành viên Ban giám đốc KBNN tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tập thể lãnh đạo tại 10 đơn vị. Đến ngày 10/12/2021, tất cả các đơn vị đã hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức. Việc đánh giá dựa vào 4 tiêu chí chung, đó là chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó, tiêu chí về đạo đức, lối sống quy định, công chức không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, của quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Căn cứ để đánh giá đó là chức trách, nhiệm vụ được giao, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc, số lượng công việc được giao theo kế hoạch; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; mức độ khó khăn, phức tạp, yêu cầu về trình độ chuyên môn của công việc; sản phẩm cụ thể và các yếu tố khách quan khác.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2021 tại KBNN Hậu Giang đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc, đúng thẩm quyền, dân chủ, khách quan, chính xác.

CÔNG TRẠNG