LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động KBNN phải được coi là ngang tầm với nhiệm vụ chuyên môn

27/10/2020 09:06 A+| A-| In bài viết

Đó là phát biểu của Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống KBNN tổ chức ngày 23/10/2020. Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác báo chí cho gần 1.900 cán bộ chủ chốt của hệ thống KBNN.

Tổng Giám đốc KBNN phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong bối cảnh hiện nay, ngành Tài chính nói chung, hệ thống KBNN nói riêng đã và đang tiến hành cải cách mạnh mẽ trên các lĩnh vực: Từ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ đến tổ chức bộ máy, hiện đại hóa công nghệ quản lý và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân, tổ chức và các đơn vị sử dụng ngân sách; đồng thời, quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của ngành Tài chính nói chung, hệ thống KBNN nói riêng, công tác thông tin, tuyên truyền cần phải được nhận thức và triển khai với ý nghĩa coi như là ngang tầm với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của mỗi đơn vị và toàn hệ thống KBNN.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền hôm nay nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hệ thống KBNN nắm bắt được những nội dung cốt lõi và phương pháp tổ chức thực thi công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến kiến thức về hoạt động báo chí cho cán bộ chủ chốt hệ thống KBNN

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Thanh Lâm – Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông, với bề dày kinh nghiệm trên cả hoạt động thực tiễn và quản lý lĩnh vực báo chí, phổ biến, cập nhật những kiến thức trọng tâm như: Quản lý Nhà nước về Báo chí: Bước chuyển giữa mới và cũ; ứng xử với thông tin trên báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt toàn thể cán bộ công chức hệ thống KBNN, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh cảm ơn ông Nguyễn Thanh Lâm - Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiệt tình truyền đạt kiến cho đội ngũ công chức chủ chốt của hệ thống KBNN với nội dung hết sức bổ ích và thiết thực; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, tinh thần nhiệt tình tham gia học tập tiếp thu kiến thức của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Vinh khẳng định rằng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển hệ thống KBNN, KBNN luôn coi trọng công tác báo chí và tuyên truyền, luôn xác định báo chí là người bạn đồng hành với các hoạt động của KBNN trong thời gian qua và trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh phát biểu

Trong thời gian qua, hệ thống KBNN đã tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền những vấn đề trọng tâm của nền kinh tế đất nước, ngành Tài chính và hệ thống KBNN theo từng giai đoạn và đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đề ra.. KBNN đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành Tài chính để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội về các lĩnh vực hoạt động của KBNN, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống KBNN, các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và kết quả hoạt động của hệ thống KBNN, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và tạo sự đồng thuận trong xã hội về kết quả hoạt động của hệ thống KBNN; đồng thời tạo được hình ảnh ấn tượng về hệ thống KBNN luôn luôn đoàn kết và ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, Lãnh đạo KBNN cũng chỉ ra như những tồn tại, hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền tại các đơn vị trong hệ thống KBNN.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Một mặt, KBNN phải đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn chính trị thường xuyên được giao, đồng thời phải phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; xây dựng ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu là hình thành Kho bạc điện tử, Kho bạc số... Đi theo đó, các chức năng, nhiệm vụ, quy mô và phạm vi hoạt động của hệ thống KBNN ngày càng được mở rộng và nâng cao.

Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị khắc phục những nguyên nhân, tồn tại hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền đã được chỉ ra tại Hội nghị; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin gây tác động xấu đến uy tín, hình ảnh của hệ thống KBNN./.

Theo NHẬT TÂN/Cổng TTĐT KBNN