LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đảng bộ KBNN Hậu Giang lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

03/10/2022 10:01 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 20/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, Đảng bộ KBNN Hậu Giang đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Căn cứ Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ KBNN Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 23-KH-ĐUKB ngày 08/8/2022 về lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó đề ra mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ KBNN Hậu Giang có 05 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đảng ủy chọn Chi bộ Tài vụ - Quản trị làm điểm chỉ đạo đại hội vào ngày 15, 16/9/2022, có sự tham dự và chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy cấp trên. Các chi bộ Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi, Văn phòng, Thanh tra - Kiểm tra lần lượt tổ chức đại hội vào các ngày 17/9, 22/9 và 24/9/2022 (03 chi bộ tổ chức đại hội vào ngày thứ bảy để không ảnh hưởng đến công tác giao dịch với khách hàng và đảm bảo 100% đảng viên tham dự).

Tại đại hội, các chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu của chi bộ đã được 100% đại biểu thống nhất thông qua, như: Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” suốt nhiệm kỳ, hoành thành kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, 100% đảng viên tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết của Đảng, đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:,…

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo đúng quy trình. Tại đại hội các chi bộ cũng đã tiến hành bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 15 đồng chí (03 chi bộ bầu chi ủy với tổng số 11 đồng chí, 02 chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư). Số lượng cấp ủy là nữ có 08 đồng chí, trong đó Bí thư Chi bộ là nữ có 02 đồng chí, Phó Bí thư Chi bộ là nữ có 01 đồng chí. Cấp ủy có tuổi đời từ 36 đến 45 tuổi là 13 đồng chí, tuổi đời từ 46 đến 55 tuổi là 02 đồng chí. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ có 12 đồng chí, Đại học có 03 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp có 06 đồng chí, trung cấp có 08 đồng chí (01 đồng chí đang học trung cấp). 05/05 Bí thư Chi bộ đều là trưởng phòng và tương đương.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử cấp ủy khóa mới

Đại hội các chi bộ diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo các nội dung của phiên trù bị và chính thức, với sự tham gia của 100% đảng viên của chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy KBNN Hậu Giang tham dự xuyên suốt và phát biểu chỉ đạo đại hội, đại biểu khách mời là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy biểu dương sự chu đáo, tích cực của các chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội, đánh giá cao tinh thần làm việc của đại hội, góp phần đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phát huy sức mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KBNN Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc đại hội

CÔNG TRẠNG (t/h)