LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đảng bộ KBNN Hậu Giang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

26/07/2020 10:22 A+| A-| In bài viết

Ngày 23/7/2020, Đảng bộ KBNN Hậu Giang tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đ/c Nguyễn Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, đã tổ chức chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn, công tác thu NSNN đạt 52,76% dự toán do Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao; kiểm soát chi thường xuyên đạt 49,93% dự toán; chi đầu tư đạt 46,37% kế hoạch. Thực hiện kiểm tra nội bộ đạt 50% kế hoạch; kiểm toán nội bộ đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước được đảm bảo, không có vụ việc xảy ra làm mất an ninh trật tự và thất thoát tiền, tài sản nhà nước. Triển khai dịch vụ công trực tuyến đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đối với công tác xây dựng Đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị 53-CT/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị;... Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thành công Đại hội Đại hội Đảng bộ KBNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được phát huy; quan tâm chăm lo đời sống đảng viên, công chức.

Đ/c Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Nhìn chung qua 6 tháng đầu năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, chỉ đạo trực tiếp của KBNN, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cùng với sự quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả tốt. Thời gian tới, Đảng bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết năm 2020 của Đảng bộ, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo công tác an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý; hoàn thành tiến độ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, công tác lập báo cáo tài chính nhà nước. Đối với công tác xây dựng Đảng phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên; quán triệt kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, gắn với phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức.

Hạnh Nguyễn