LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 tại KBNN Long Mỹ

09/12/2021 16:44 A+| A-| In bài viết

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Long Mỹ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo đơn vị. Ông Nguyễn Ngọc Trí, Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021 trong bối cảnh thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của ngành, địa phương, Ban Lãnh đạo KBNN Long Mỹ đã chủ động và linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn bám sát kế hoạch công tác, triển khai kịp thời nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Mặc dù trụ sở làm việc còn xa Khu hành chính huyện nhưng công tác phối hợp giữa Kho bạc với các đơn vị sử dụng ngân sách luôn được duy trì thực hiện tốt. Bên cạnh đó, lãnh đạo KBNN Long Mỹ luôn chủ động kết nối và thường xuyên liên hệ trao đổi nghiệp vụ với các phòng chuyên môn KBNN tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả trong năm 2021, KBNN Long Mỹ đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, chi trả kịp thời cho đơn vị thụ hưởng, không để xảy ra trường hợp chậm giải quyết hồ sơ của đơn vị mà không rõ nguyên nhân. Lãnh đạo KBNN Long Mỹ đã xây dựng nội bộ thành một khối thống nhất, đoàn kết, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị, tập thể Ban lãnh đạo của KBNN Long Mỹ cũng đã phân tích, bàn bạc, thống nhất một số biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó tập trung vào công tác phối hợp với các ban ngành liên quan để giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ chuyên môn. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực công tác để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu hiệu quả ngày càng cao của ngành.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức lãnh đạo tại KBNN Long Mỹ được thực hiện bảo đảm khách quan, cụ thể, đúng quy định. Đối chiếu các tiêu chí đánh giá, toàn thể công chức KBNN Long Mỹ đã thống nhất mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 đối với Ban lãnh đạo KBNN Long Mỹ, trình Giám đốc KBNN tỉnh xem xét.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang Nguyễn Ngọc Trí kêu gọi toàn thể công chức KBNN Long Mỹ tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cụ thể các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hệ thống KBNN Hậu Giang trong thời gian tới.

QUỐC DÂN